آموزش کادوس

آموزش نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری

باتوجه به توسعه صنعت گردشگری در کشور ایران و اهمیت و تأثیر گسترش این صنعت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی وگرایش جوانان و افراد علاقمند به سرمایه گذاری و اشتغال در این عرصه لذا ضروری است که امر آموزش شاغلین و دست اندرکاران این صنعت به طور جدی دنبال شود.

صنعت گردشگری به دلیل اینکه صنعت خدمت محور است و گردشگران در یک محدوده زمانی و اغلب در مقاطع زمانی خیلی کوتاه از خدمات این صنعت بهره مند می شوند بنابراین توجه ویژه به ارائه دهندگان این خدمات که همان نیروهای انسانی شاغل در بخش گردشگری هستند از اهمیت خاصی برخوردار است.

شرکت توسعه گردشگری کادوس مجری برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی در حوزه‌های پذیرایی و تشریفات

برگزاری دوره آموزش رستوران رزمیلو شرکت توسعه گردشگری کادوس