همایون ذرقانی
روزنامه نگار و پژوهشگر گردشگری

 

همه گیری کووید-19 به سرمایه گذاری در بخش گردشگری ضربه سختی زده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی فایننشال تایمز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش گردشگری از 48.5 میلیارد دلار در سال 2019 به 12.6 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافت. این نشان دهنده کاهش شدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در گردشگری در نیمه اول سال 2020 در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 بوده است.

کشورهای توریست پذیر در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 1.2 تریلیون دلار درآمد صادراتی را از دست داده که نشان می دهد حدود 100 تا 120 میلیون شغل مستقیم گردشگری در خطر است. زیرا سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2021 ضعیف شده و کاهش 5 تا ۱۰ درصدی بیشتری را تجربه می کند.

در این زمینه، سازمان جهانی گردشگریUNWTO سرمایه گذاری را به عنوان یکی از حوزه های کلیدی خود در راستای بهبود اقتصادی در اولویت قرار داده است. کشورها به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری پایدار و تأثیر بین بخشی آن، قدرت چند برابری برای تقویت پروژه های استراتژیک بزرگ منطقه ای دارد، سیاست دولتها، همچنین ترویج سرمایه گذاری هایی است که کارآفرینی و نوآوری شرکت های خرد، کوچک و متوسط ​​(MSME) را تحریک میکند. در این میان استارت آپ ها به سبب اتکای بیشتر به فناوری بیش از هر زمانی نقش محوری در ایاد تحرک نوآوری و و مشاغل بیشتر ایفا میکنند.

 

در دوران پس از کرونا کشورهایی در جذب سرمایه گذاری ها موفق خواهند بود که بیش از هر زمانی به ابزارهای دیجیتالی مجهز باشند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.