رد کردن لینک ها

سعید مجردی
مدیرعامل شرکت توسعه تمدن شهر کادوس
ايراني كه ما مي شناسيم در انبوهي از مظاهر زندگي شهرنشيني به تدريج در هاله اي از غبارگرفتگي فرو مي رود . بي تعارف   مظاهر شهرنشيني به شكل بدوي و آن هم به مناطق دورافتاده رخنه كرده است. سيمان و بتونها چهره مناطقي كه تا پيش از اين بكر ناميده مي شدند را به شكل نالازمي تغيير مي دهند. براي آن دسته كه چهره سنتي و دست نخورده سرزمين مان را مي كاوند   در هر گوشه اي كه رگه هاي بكر را مي يابند،هيجان و لذتي به يادماندني وجودشان را فرا مي گيرد . در تمامی فصول سال،  تقريبا همه ايران ديدني است فرصت يگانه اي براي دورماندن از مضرات زندگي شهرنشيني و حظ بردن از زيبايي هاي سرزمين مان است .
اطلاع رساني مناسب موجب مي شود گردشگران از ازدحام بيشتر در برخي مناطق دوري گزينند تا فشار نالازمي بر برخي  مناطق محيط زيست و آثار ديدني وارد نشود .
پرسش هايي كه براي برنامه ريزي سفر در ذهن مخاطبان مي چرخد عمدتا اين است كه رفتاریی را پیش بگیریم تا سرمایه ‌گذاری‌های توسعه‌ای در کشورمان‌ از شاخص‌های توسعه پایدار پیروی کند و مدیران شایسته‌ای برای صیانت از جای جای این سرزمین اهورایی  باشیم.
شرکت توسعه تمدن شهر کادوس با تیمی مجرب سال‌ها تجربه در ارتباطات حرفه‌ای اندوخته است. این مجموعه به منظور توسعه هدفمند در سرمایه‌گذاری‌های صنعت گردشگری ایران فعالیت مستمری را پی‌گرفته است.