پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران با حضور مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری کادوس اقای سعید مجردی و بازیگر مطرح اقای میلاد کی مرام ودکتر رحیم پور برگزاری جلسه در حاشیه نمایشگاه با هیئت مدیره هلدینگ هگتا تامین اجتماعی