صنایع دستی، غول بیکاری را فراری می دهد
با توجه به بالا بودن هزینه اشتغال در بخش های دیگر اقتصادی، توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی، یکی از راه های کم هزینه و مناسب برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است و باید آن را در بخش های روستایی با توجه به مزیت های نسبی و فرهنگ بومی هر منطقه جستجو کرد.
صنایع دستی با قابلیت ها و خصوصیات ویژه خود از جمله استفاده از مواد اولیه داخلی ارزان و فناوری ساده و عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد و امکان ایجاد و توسعه در مناطق روستایی به ویژه در داخل محل سکونت روستاییان می تواند نقش مهمی در مبارزه با انواع بیکاری داشته باشد و مهم ترین منبع کار به خصوص برای روستاییان و زنان روستایی محسوب شود.
صنایع دستی جنبه های زیادی به عنوان محرک اقتصادی دارد و با ایجاد اشتغال در خارج از فصل برای اعضای جوامع کشاورزی این امکان را فراهم می کند تا درآمد خود را تکمیل کنند. مهم تر این که این صنایع اشتغال و فرصت های درآمدی مورد نیاز زیادی را برای افرادی که به طور سنتی از اقتصاد محلی محرومند، مانند زنان، جوانان، کارگران غیر ماهر، افراد معلول و سالمند فراهم می کنند.
با آرزوی توفیق روز افزون.
به امید ایرانی همیشه آباد و سربلند.