سامانه کارا (PDF)

شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب (در قالب برنامه اشتغال فراگیر از محل 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات شبکه بانکی)  

اولویت های سامانه کارا (pdf)

 

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملت

بانک ملت سرفصلها و نكات لازم الرعايه در تدوين بررسي طرح هاي مد نظر در گزارشات تهيه شده از سوي شركت هاي زير مجموعه كانون مشاوران الف- سابقه متقاضي : 1. سوابق ثبتی شركت: نام و نوع شرکت – تاریخ، شماره و محل ثبت – سرمایه اولیه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت -محل دفتر مركزي […]

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک کشاورزی(pdf)

 

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک صنعت و معدن(pdf)

 

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملی(فایل فشرده pdf)

 

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک صادرات (pdf)

 

فرمت امکان سنجی وطرح توجیهی بانک تجارت(pdf)