اولین رستوران داخل دریا در ایران

پروژه ها

شرکت بین المللی توسعه گردشگری تمدن شهر کادوس، مشاور و طراح اولین رستوران داخل دریا در ایران، مفتخر است با همکاری شرکت چلچراغ روشن خزر، به طراحی و اجرای این پروژه پرداخته و با موفقیت به پایان رسانده است. این پروژه که قابلیت اجرا در سواحل زیبای سراسر ایران را دارد و جاذبه گردشگری ارزشمندی به حساب می آید.