بلاگ / آرشیو برچسب «طبقه بندی گردشگری شهری»
طبقه بندی گردشگری شهری

طبقه بندی گردشگری شهری هلدینگ گردشگری کادوس با مدیریت سعید مجردی به ارائه خدمات توسعه گردشگری می پردازد در مقاله توضیحی زیر به طبقه بندی گردشگری شهری و تعریف آن بیان شده است. تلاش برای تعریف و طبقه بندی گردشگری شهری نشان دهنده پیچیدگی این فرآیند است. طبقه بندی مقاصد گردشگری شهری به دنبال انعکاس تنوع عناصر از جمله دامنه امکانات گردشگری بوده است.آنها دارای منشاء بازدیدکنندگان، محبوبیت مقاصد، فرآیندهای توسعه گردشگری و ماهیت مکان ها هستند. آنها معمولاً به دنبال دسته بندی بخش عرضه گردشگری شهری (مقصد و امکانات آنها) و یا سمت تقاضا (گردشگران) بوده اند.  بین شهرنشینی گردشگری (تفریح ​​های تخصصی برنامه …

ادامه مطلب